Åsa Bergman

/ September 21, 2012

References: Fletcher, J. K. (2004). The paradox of postheroic leadership: An essay on gender, power, and transformational change. The Leadership Quarterly, 15, 647–661. Gille, Y. (1990). Sveriges arbetsledareförbund 85: 1905-1990 : historien om arbetsledarnas strävan för en

Read More